Equipments

Products

Showing 51-100 of 473 Per page: 50 100
Name Art no Species Reactivity Application Conjugation Size Price
181-KA70-TD
1set
181-KA80-TD
1set
181-KA90-TD
1set
181-KA100-U
1set
181-KA110-U
1set
181-KA120-U
1set
181-KA60-U
1set
181-KA70-U
1set
181-KA80-U
1set
181-KA90-U
1set
181-87-362
5sets
181-AS-2800
5x10pieces
181-AS-2800S
50x1pieces
181-AS-DL
300pieces
181-AS-DM
4x200pieces
181-AS-DS
4x250pieces
181-C-CP12
1case
181-C-CE22
1case
181-C-CP11
1case
181-C-CE21
1case
SA105
 
SA205
 
181-E-M2(50)
50sheets
181-E-S2(50)
50sheets
BioSite-S6005-4
DNA Purification, RNA Purification
1 unit
181-NIP-30-1.5-NS
30pieces
181-NIP-120-1.5-NS
120pieces
181-NIP-30-1.5
30sets
181-NIP-120-1.5
120sets
181-NIP-30-1.5-O
30sets
181-NIP-120-1.5-O
120sets
181-NIP-120-2.0-NS
120pieces
181-NIP-30-2.0-NS
30pieces
181-NIP-30-2.0
30sets
181-NIP-120-2.0
120sets
181-NIP-120-2.0-O
120sets
181-NIP-30-2.0-O
30sets
181-NIP-120-1.5-O-PE
120sets
181-NIP-30-1.5-O-PE
30sets
181-NIP-30-2.0-O-PE
30sets
181-NIP-120-2.0-O-PE
120sets
181-320102
100sets
181-320302
50sets
181-320103
100sets
181-893164
100sets
181-893163
40sets
181-893162
100sets
181-893161
40sets
181-891392
20sets
181-891393
100sets